Wioletta Plaga

 Wioletta Plaga Wioletta Plaga
Wioletta Plaga
Księgowy

Prezeska Spółki KLB Audyt.

Prawniczka, ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku głównej księgowej w jednostkach administracyjnych oraz spółkach prawa handlowego. Specjalistka w zakresie podatkowej problematyki cen transferowych.  

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie księgowej oraz podatkowej działalności podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem podatkowego wymiaru transferu praw własności intelektualnej i dzieł pracowniczych.

W zakresie obsługi podmiotów korporacyjnych bada powiązania pomiędzy nimi, efektywnie wspierając je w procesie opracowywania i nadzorowania tworzenia dokumentacji cen transferowych.

Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z prawem pracy, rozliczaniem i badaniem spółek prawa handlowego z uwzględnieniem aspektów podatkowych.