dr Łukasz Bielecki

Łukasz Bielecki Łukasz Bielecki
dr Łukasz Bielecki
Biegły rewident
Stoi na czele Kancelarii KLB świadczącej eksperckie usługi dla biznesu (księgowość, podatki, prawo, consulting, szkolenia, ekspertyzy, doradztwo HR)

Biegły rewident (nr ewid. 13470), doktor nauk społecznych (dziedzina: ekonomia i finanse) , wykładowca UE Katowice, biegły sądowy, dyplomowany księgowy, licencjonowany księgowy.

Autor licznych szkoleń, wykładów oraz publikacji naukowych z zakresu rewizji finansowej i rachunkowości, stale podnoszący swoje kwalifikacje poprzez samodokształcanie oraz udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

Posiada duży bagaż doświadczeń uzyskany podczas pracy na stanowiskach dyrektora finansowego, głównego księgowego obsługującego zagraniczne podmioty w międzynarodowej korporacji oraz jako współzałożyciel i prowadzący księgi spółek kapitałowych.