dr hab. Józef Pfaff, prof. UE

Józef Pfaff Józef Pfaff
dr hab. Józef Pfaff, prof. UE
Biegły rewident

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dyplomowany księgowy, biegły rewident. Specjalizuje się w następujących obszarach badawczych: rewizja finansowa, audyt wewnętrzny, międzynarodowe standardy rewizji finansowej, rachunkowość małych średnich przedsiębiorstw, organizacja rachunkowości. Jest autorem wielu publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką gospodarczą. Jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, pełniąc funkcje Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz  Przewodniczącego Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zainteresowania: podróże zagraniczne,  filozofia, literatura ayurvedyjska.